วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

คุรุสภาประกาศผลการฝึกอบรม หลักสูตรที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู รุ่นที่ 1

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรที่  2, 3, 4  จำนวน  3 หลักสูตร 
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน  2560


ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรที่ 1 จำนวน หลักสูตร 

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560

                ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรมหน้าที่มีรายชื่อของท่าน  
เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ 
โดยไม่ต้องขอรับวุฒิบัตร ผ่านการรับรองความรู้โดยการฝึกอบรมจากคุรุสภา   ดาวน์โหลด  ⇦ รายชื่อ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น