หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา ขอแสดงความยินดี


หลักสูตรที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรมมาตรฐานความรู้
วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
กลุ่ม 1 จำนวน 48 คน
กลุ่ม 2 จำนวน 49  คน


คณะวิทยาการ ดร.รุจิราพรรณ  คงช่วย 
และ ดร.มนตรี  เด่นดวง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น