ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา

9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรที่  5, 6  จำนวน  2 หลักสูตร 

ประกาศเมื่อ 12 กรกฎาคม  2560


ดาวน์โหลดรายชื่อที่นี่
 .......................................

ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรที่  2, 3, 4  จำนวน  3 หลักสูตร 


ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน  2560

..............................................................................................


ผลการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา
9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

หลักสูตรที่ 1 จำนวน หลักสูตร 

ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2560

.................................................................................................................................................
     
ผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ สามารถพิมพ์ประกาศผลการฝึกอบรม
หน้าที่มีรายชื่อของท่าน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ โดยไม่ต้องขอรับวุฒิบัตร 
ผ่านการรับรองความรู้โดยการฝึกอบรมจากคุรุสภา   ดาวน์โหลด  ⇦ รายชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น