ประกาศรายชื่อแต่ละหลักสูตรหลักสูตร
รุ่นที่
ห้อง
วันที่จัดอบรม
เวลาอบรม
รายชื่อ
1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
1
1(5-208)
ส-อา 4-5 ก.พ.60
ส-อา 11-12 ก.พ.60
ส-อา 18-19 ก.พ.60
ส-อา 25-26 ก.พ.60
ส-อา 4-5 มี.ค.60
09.00-16.00 น.
2. การพัฒนาหลักสูตร
1
1(5-207)
1(5-208)
ส-อา 11-12 มี.ค.60
ส-อา 18-19 มี.ค.60
ส-พฤ 25-30 มี.ค.60
09.00-16.00 น.
3. การจัดการเรียนรู้
1
1(5-207)
1(5-208)
ศ-อา31 มี.ค.-9เม.ย.60
09.00-16.00 น.
4. จิตวิทยาสำหรับครู
1
1(5-207)
1(5-208)
จ-พ 10-12 เม.ย. 60
อ-พ 17-21 เม.ย.60
อ-พ 25-26 เม.ย. 60
09.00-16.00 น.

5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
1
1(5-207)
1(5-208)
พฤ-ส 27 เม.ย.-6พ.ค.60
09.00-16.00 น.
6. การบริหารจัดการ
ในห้องเรียน*****
1
1(5-207)
1(5-208)
อา-อา 7-14 พ.ค. 60
ส-อา 20-21 พ.ค.60
09.00-16.00 น.
7. การวิจัยทางการศึกษา
1
1(5-207)
1(5-208)
ส-อา 27-28 พ.ค.60
ส-อา 3-4 มิ.ย.60
ส-อา 10-11 มิ.ย.60
ส-อา 17-18 มิ.ย.60
ส-อา 24-25 มิ.ย.60
09.00-16.00 น.
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
(ให้ผู้อบรมนำโน้ตบุ๊ค 
อุปกรณ์ สำรองไฟ และปลั๊กพ่วง
มาด้วยทุกครั้ง)
1
1(5-207)
1(5-208)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้อง 206 
ส-อา 1-2 ก.ค.60
ส-อา 8-9 ก.ค.60
ส-อา 15-16 ก.ค.60
ส-อา 22-23 ก.ค.60
ส-อา 29-30 ก.ค.60
09.00-16.00 น.
9. ความเป็นครู
1
1(5-208)
ส-อา 1-2 ก.ค.60
ส-อา 8-9 ก.ค.60
ส-อา 15-16 ก.ค.60
ส-อา 22-23 ก.ค.60
ส-อา 29-30 ก.ค.60
09.00-16.00 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น